urgt.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
urgt. (urgent) – pilny, naglący, nie cierpiący zwłoki
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich