urge

 
Słownik angielsko-polski PWN
urge [ɜːdʒ Wymowa]
1 cz. pch. książk. zalecać
2 rz. pragnienie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich