undergo

 
Słownik angielsko-polski PWN
undergo [ˌʌndəˈgəʊ Wymowa] cz. pch.
to undergo sth przejść coś, poddać się czemuś; odbywać coś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich