uncomfortable

 
Słownik angielsko-polski PWN
uncomfortable [ʌnˈkʌmftəbl Wymowa] przym. niewygodny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich