unattractive

 
Słownik angielsko-polski PWN
unattractive [ˌʌnəˈtræktɪv Wymowa] przym. nieatrakcyjny, nieładny
I find him unattractive on mi się nie podoba
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich