unacceptable

 
Słownik angielsko-polski PWN
unacceptable [ˌʌnəkˈseptəbl Wymowa] przym. niedopuszczalny, nie do przyjęcia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich