ul, Ul

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ul, Ul, (unloading) – wyładunek, rozładunek
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich