u.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
u.:
a) (unified) – zunifikowany
b) (unit) – jednostka
c) (united) – zjednoczony, połączony
d) (unpaid) – nieopłacony (np. przewóz/faktura)
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich