u.t.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
u.t. (usual terms) – (umowa) na zwykłych warunkach, zwyczajowe warunki
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich