u.m.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
u.m. (under mentioned) – niżej wymieniony
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich