u/a, U./a

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
u/a, U./a (underwriting account) – rachunek wydatków na ubezpieczenie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich