talk

 
Słownik angielsko-polski PWN
talk [tɔːk Wymowa]
1 cz. pch.
to talk politics rozmawiać o polityce
2 cz. npch. rozmawiać, mówić
to talk to sb rozmawiać z kimś
3 rz. rozmowa; wykład
POLIT talks rozmowy
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich