take

 
Słownik angielsko-polski PWN
take [teɪk Wymowa]
1 cz. pch. brać; zabierać; (egzamin) zdawać; (telefon) odbierać; (ciśnienie) mierzyć
it took me two hours zajęło mi to dwie godziny
2 rz. FILM ujęcie
take after cz. npch.
to take after sb wdać się w kogoś
take apart cz. pch. rozbierać na części
take away cz. pch. zabierać
take back cz. pch. zwracać
take down cz. pch. zdejmować z góry; (budowlę) rozbierać; (adres) notować
take in cz. pch. (lokatorów) przyjmować
to be taken in dać się oszukać
take off
1 cz. npch. (samolot) startować
2 cz. pch.
to take a day off wziąć dzień wolnego
to take off one’s shoes zdjąć buty
take on cz. pch. zatrudniać; (odpowiedzialność) brać na siebie
take out cz. pch.
to take sb out to dinner zabrać kogoś na kolację
take over cz. npch., pch. przejmować (władzę)
take to cz. pch. polubić
take up cz. pch. (miejsce) zajmować; (energię) pochłaniać
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich