stock

 
Słownik angielsko-polski PWN
stock [stɒk Wymowa]
1 rz. towar; zapas; KULIN wywar
EKON stocks udziały, akcje
the stock exchange giełda papierów wartościowych
2 cz. pch. mieć w sprzedaży; zaopatrywać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich