specific

 
Słownik angielsko-polski PWN
specific [spəˈsɪfɪk Wymowa] przym. konkretny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich