speak

Słownik angielsko-polski PWN

speak [spiːk Wymowa]
1 cz. pch. mówić
to speak Polish mówić po polsku
2 cz. npch. mówić; przemawiać
Adam speaking mówi Adam
to speak to sb rozmawiać z kimś
speak up cz. npch. zabierać głos; mówić głośniej
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich