sp., spec.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
sp., spec.:
a) (special) – specjalny
b) (specific) – specyficzny
c) (specification) – specyfikacja
d) (specimen) – wzorzec
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich