s.t.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
s.t.:
a) (short ton) – tona amerykańska (907,18 kg)
b) (stock ticker) – dalekopis giełdowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich