s.g.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
s.g. (specific gravity) – ciężar gatunkowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich