s.a.n.r.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
s.a.n.r. (subject to approval, no risk) – z zastrzeżeniem zgody, bez ryzyka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich