s.a., S/a., S/A

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
s.a., S/a., S/A (subject to approval) – z zastrzeżeniem zgody
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich