ro.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ro. (roughly) – w przybliżeniu, z grubsza, około
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich