right

 
Słownik angielsko-polski PWN
right [raɪt Wymowa]
1 przym. prawy; właściwy, odpowiedni; (czas) dokładny
to be right mieć rację
2 przysł. w prawo, na prawo; dobrze
right now natychmiast
to do sth right zrobić coś dobrze
right to the end do samego końca
3 rz. dobro; prawo
MOT right of way pierwszeństwo przejazdu
on the right po prawej
the right prawa strona; POLIT prawica
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich