ridge

 
Słownik angielsko-polski PWN
ridge [rɪdʒ Wymowa] rz. grzbiet
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich