rf

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
rf:
a) (rate free) – zwolniony (-a) od opodatkowania
b) (reference) – referencja
c) (refunding) – refundacja, zwrot
d) (rent–free) – zwolniony od renty/opłaty dzierżawnej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich