r.o.b.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
r.o.b. (remaining on board) – niepodlegający wyładunkowi, pozostający na statku
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich