quadrangle

 
Słownik angielsko-polski PWN
quadrangle [ˈkwɒdræŋgl Wymowa] rz. czworokąt
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich