qda

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
qda (quality discount agreement) – porozumienie dotyczące zmiany ceny w stosunku do zmiany jakości towaru
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich