pause

 
Słownik angielsko-polski PWN
pause [pɔːz Wymowa]
1 cz. npch. przerywać
2 rz. przerwa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich