particular

 
Słownik angielsko-polski PWN
particular [pəˈtɪkjʊlər Wymowa] przym. konkretny; szczególny
in particular w szczególności
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich