parc.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
parc. (parcel) – paczka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich