p.a., per an., per ann.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
p.a., per an., per ann. (per annum) – rocznie, w stosunku rocznym
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich