ourtel

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ourtel (our telegram) – nasz telegram
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich