orig.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
orig. (original) – autentyczny, niezwykły, oryginalny, pierwotny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich