organism

 
Słownik angielsko-polski PWN
organism [ˈɔːgənɪzəm Wymowa] rz. organizm
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich