oppose

 
Słownik angielsko-polski PWN
oppose [əˈpəʊz Wymowa] cz. pch.
to oppose sb/sth sprzeciwiać się komuś/czemuś
to be opposed to sth być przeciwnym czemuś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich