occupy

 
Słownik angielsko-polski PWN
occupy [ˈɒkjʊpaɪ Wymowa] cz. pch. (kraj) okupować; (miejsce, dom) zajmować
to occupy oneself with sth zająć się czymś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich