occupation

 
Słownik angielsko-polski PWN
occupation [ˌɒkjʊˈpeɪʃn Wymowa] rz. zawód, zajęcie; WOJSK okupacja
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich