obsess

 
Słownik angielsko-polski PWN
obsess [əbˈses Wymowa] cz. pch.
to be obsessed with sb/sth mieć obsesję na punkcie kogoś/czegoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich