observer

 
Słownik angielsko-polski PWN
observer [əbˈzɜːvər Wymowa] rz. obserwator
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich