o/t o.r.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
o/t o.r. (on truck or rail) – (transport) samochodem ciężarowym lub koleją
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich