o/t, o.T., O.T.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
o/t, o.T., O.T. (on truck) – na wagonie, na samochodzie ciężarowym
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich