o.h., O.H.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
o.h., O.H. (on hand) – na składzie, np. towar (-y), gotówka w kasie (cash on hand)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich