o.e., O.E.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
o.e., O.E. (omissions excepted) – z zastrzeżeniem opuszczeń
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich