o. & r.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
o. & r. (ocean and rail) – (transport/przewóz) morski i kolejowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich