o.a., O/a

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
o.a., O/a:
a) (old account) – stary rachunek
b) (on account) – na konto, na rachunek, na poczet, tytułem zaliczki, „a conto”
c) (on acceptance) – za akceptem
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich