must

 
Słownik angielsko-polski PWN
must [mʌst Wymowa]
1 cz. modal. musieć
I must see him muszę się z nim zobaczyć
it must be said that... trzeba powiedzieć, że...
you mustn’t do it nie wolno ci tego robić
2 rz.
this book is a must tę książkę trzeba koniecznie przeczytać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich