much

 
Słownik angielsko-polski PWN
much [mʌtʃ Wymowa]
1 przysł. dużo; bardzo; znacznie
I don’t go out much rzadko gdzieś bywam
so much tak bardzo
too much za bardzo, zbytnio
2 zaim. dużo, wiele
not much niewiele
much of sth znaczna część czegoś
so much tyle
too much za wiele
twice as much dwa razy tyle
as much as possible jak najwięcej; jak najbardziej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich