misc.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
misc. (miscellaneous) – rozmaity (-e), różnorodny (-e), wszechstronny (-e)
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich