millennium

 
Słownik angielsko-polski PWN
millennium [mɪˈlenɪəm Wymowa] rz. tysiąclecie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich